தற்போதைய செய்திகள்

Kavithai

நடந்திடும் பாதங்கள்
  • 3rd July 2017

கோலங்கள் வரைந்திட வண்ணங்கள் தூவி நெஞ்சங்கள் கொண்டாட அசைந்தாடும் கார்குழல் மேலும்...

புதிய உறவு
  • 26th June 2017

ஏக்கங்கள் தீரவே தள்ளாடும் உள்ளத்தின் தாகங்கள் தனியவே உறவுகள் வளரவே மேலும்...

அன்பின் வழி
  • 19th June 2017

நல்லோர் ஒருவரை என்னென்று கேளாமல் ஏதொன்றும் கூறாமல் கைகட்டி வாய்பொத்தி மேலும்...

நீர் வற்றிய குளம்
  • 12th June 2017

நீரின் தடங்கள் மறைந்து போனது தண்ணீர் பஞ்சம் நாட்டில் உள்ளது மேலும்...

இரவின் உதயம்
  • 5th June 2017

மொட்டு மலர்ந்திட தென்றல் பூவினைத் தீண்டிட இதழில் தேன்துளி சிதறிட இளமை உணர்வுகள்மேலும்...

மழலையின் குரல்
  • 29th May 2017

குழந்தையின்  குரல் கேட்க மனம் இங்கு மகிழ்ந்திடுமே தத்தி வரும் நடைக்காண இன்பங்கமேலும்...

உள்ளத்தில் ஓரிடம்
  • 22nd May 2017

பாவையின் பால்விழி பாடல்கள்பாடிட இதழ்களின் செந்தேன் முத்துக்களாய்ச் சிந்திட மேலும்...

இதழோசை
  • 15th May 2017

வெட்கங்கள் வந்து எனைத் தாக்க ஏதேதோ எண்ணங்கள் இளமையைத் துரத்த மேலும்...

காதல் உறவு
  • 8th May 2017

இரவில் உலவும் நிலவும் உறவில் புதுமையைக் கூட்டும்   சிரித்திடும் பால் முகம் மேலும்...

உழைப்பின் பெருமை
  • 30th April 2017

ஊணுறக்கம் துறந்து வியர்வையில் நனைந்து குடும்பத்தைக் காத்து உழைப்பால் உயர்ந்துமேலும்...